Uchwała Nr ZO/049/21u z dnia 16 czerwca 2021 r. Zespołu Orzekającego w połączonych do wspólnego rozpoznania sprawach o sygn. akt: KER/038/21 oraz KER/043/21

Zespół Orzekający Komisji Etyki Reklamy, działającej przy Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy, w składzie:   Wojciech Piwocki – przewodniczący; Małgorzata Domaszewicz – członkini; Maciej Korobacz – członek;   na posiedzeniu w … Czytaj więcej

1 17 18 19 20 21 22 23 32