Komunikat

W związku z zagrożeniem epidemicznym ogłoszonym przez rząd RP z dniem 16 marca 2020 r. Biuro Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy podjęło decyzję, że wyłącznym kanałem komunikacji ze skarżącymi i skarżonymi jest kontakt on-line i telefoniczny.

Zapytania i zawiadomienia przesyłamy on-line.

Prosimy o składanie skarg oraz przesyłanie odpowiedzi na zapytania i zawiadomienia wyłącznie on-line na adresy wskazane w korespondencji oraz na stronie www.radareklamy.pl.

Posiedzenia Komisji Etyki Reklamy odbywają się zdalnie. Strony skarżone mogą brać udział w posiedzeniach zdalnie.

Decyzja obowiązuje do 30 kwietnia 2020 r. Termin jej obowiązywania może zostać przedłużony.