Uchwała Nr 085/21o z dnia 16 czerwca 2021 r. Zespołu Orzekającego w sprawie o sygn. akt: KER/037/21