Opinia Nr ZO/001/20/o z dnia 29 stycznia 2020 r. Zespołu Orzekającego w sprawach o sygn. akt: KER/257/19, KER/258/19, KER/259/19, KER/260/19 KER/261/19 i KER/265/19