Uchwała Nr ZO/001/22u z dnia 12 stycznia 2022 r. Zespołu Orzekającego w sprawie o sygn.: KER/218/21