Uchwała Nr ZO/001/23o z dnia 24 stycznia 2023 roku Zespołu Orzekającego w sprawie o sygn.: KER/111/22

OPINIA KER – w sprawie skargi na przekaz reklamowy

 

Związek Stowarzyszeń Rada Reklamy

Grottgera 9/3

00-785 Warszawa


Zespół Orzekający Komisji Etyki Reklamy, działającej przy Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy,
w składzie:   • Małgorzata Augustyniak – przewodnicząca
  • Zofia Sanejko – członkini
  • Mariusz Ryciak – członek

 

do

 

Konsumenta (dane w aktach sprawy), zwanego dalej „Skarżącym”;

 

AmRest sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, zwanej dalej „Skarżoną”.

 

 

OPINIA – OCENA PRZEKAZU REKLAMOWEGO

 

Działając w interesie publicznym i w zakresie doświadczeń wyniesionych ze współpracy z organizacjami konsumenckimi, Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów, a także organizacjami promującymi standardy rynku reklamy w innych krajach, jak i na poziomie międzynarodowym (w tym The European Advertising Standards Alliance EASA) oraz mając na celu ochronę interesów konsumentów, Komisja Etyki Reklamy dokonała analizy przedstawionego przekazu reklamowego pod kątem zgodności
z powszechnie przyjętymi zasadami etyki oraz dobrymi praktykami rynkowymi. 

Do Komisji Etyki Reklamy wpłynęła skarga o sygnaturze akt KER/111/22. Przedmiotem skargi była reklama internetowa burgera sieci Burger King o nazwie „Plant-Based Burger”. Rzeczona reklama posługiwała się określeniem „roślinna alternatywa” oraz logiem „Vegan Butcher”. Skarżący wskazał, że kotlety używane do kanapki są smażone na tych samych grillach i na tym samym tłuszczu zwierzęcym co inne, mięsne kotlety. Nadto, Skarżona używa zwykłego majonezu, który również nie jest produktem wyłącznie roślinnym.

 

 

Skarżony nie udzielił odpowiedzi na zawiadomienie Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy i nie przestawił stanowiska w sprawie.

Zespół Orzekający zważył, co następuje: 

Opinia-ocena Zespołu Orzekającego KER w zakresie oceny przedmiotowej reklamy z ogólnie przyjętymi standardami etycznymi oraz dobrymi praktykami rynkowymi

 

Zespół Orzekający uznał, iż reklama burgera sieci Burger King o nazwie „Plant-Based Burger” budzi wątpliwości z punktu widzenia obowiązujących zasad etyki. Przy założeniu, że kotlet używany do kanapki może mieć kontakt z produktami zwierzęcymi, a majonez jest majonezem klasycznym (nie wegańskim) – co wynika z oświadczeń Skarżonej, zamieszczonych w komentarzu pod postem na fanpage’u Burger King na portalu Facebook[1] – reklama może wprowadzać przeciętnego konsumenta w błąd. Posługiwanie się określeniami typu „roślinna alternatywa” i podobnymi w sytuacji, gdy de facto nie wszystkie składniki reklamowanego produktu w istocie są roślinne (wegańskie) może nadużywać zaufanie konsumentów i jako przekaz wprowadzający w błąd, jest sprzeczny z powszechnie przyjętymi zasadami etyki oraz dobrymi praktykami rynkowymi.

W razie jakichkolwiek dodatkowych pytań prosimy o kierowanie ich do Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy w sposób wskazany na naszej stronie internetowej www.radareklamy.pl. Postaramy się udzielić wszelkich możliwych informacji oraz porad mogących zagwarantować najwyższe standardy etyczne oraz przestrzeganie dobrych praktyk rynkowych na rynku reklamowym w Polsce. 

W związku z powyższym, mając na uwadze treść skargi, Zespół Orzekający ocenił przedmiotową reklamę, jak w osnowie niniejszej Uchwały. 

 

Zdania odrębne

Brak

 

Zgodnie z pkt. 59 w zw. z art. 35 Regulaminu Rozpatrywania Skarg, Skarżący może odwoływać się od Uchwały Zespołu Orzekającego w terminie dziesięciu dni roboczych od doręczenia Uchwały. Podstawę odwołania mogą stanowić wyłącznie nowe fakty i dowody, nieznane Zespołowi Orzekającemu w dacie podjęcia Uchwały, od której Strona wnosi odwołanie.

[1] https://www.facebook.com/BurgerKingPolska/posts/pfbid02UmHWhLbZmAJxveMbHFmp35rErMiD9Y1smvxxdnphtUubtFr3JPsQzwWyjFeRSHZml