Uchwała Nr ZO/002/20u z dnia 29 stycznia 2020 r. Zespołu Odwoławczego w sprawie rozpatrzenia Odwołania od Uchwały nr ZO/106/19/45o dotyczącej skargi o sygnaturze akt KER/180/19