Uchwała Nr ZO/002/23o z dnia 24 stycznia 2023 roku Zespołu Orzekającego w sprawie o sygn.: KER/109/22

OPINIA KER – w sprawie skargi na przekaz reklamowy

 

Związek Stowarzyszeń Rada Reklamy

Grottgera 9/3

00-785 Warszawa


Zespół Orzekający Komisji Etyki Reklamy, działającej przy Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy,
w składzie:   • Małgorzata Augustyniak – przewodnicząca
  • Zofia Sanejko – członkini
  • Mariusz Ryciak – członek

 

do

 

Konsumenta (dane w aktach sprawy), zwanego dalej „Skarżącym”;

 

PTWP-ONLINE sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, zwanej dalej „Skarżoną”.

 

 

OPINIA – OCENA PRZEKAZU REKLAMOWEGO

 

Działając w interesie publicznym i w zakresie doświadczeń wyniesionych ze współpracy z organizacjami konsumenckimi, Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów, a także organizacjami promującymi standardy rynku reklamy w innych krajach, jak i na poziomie międzynarodowym (w tym The European Advertising Standards Alliance EASA) oraz mając na celu ochronę interesów konsumentów, Komisja Etyki Reklamy dokonała analizy przedstawionego przekazu reklamowego pod kątem zgodności
z powszechnie przyjętymi zasadami etyki oraz dobrymi praktykami rynkowymi. 

Do Komisji Etyki Reklamy wpłynęła skarga o sygnaturze akt KER/109/22. Przedmiotem skargi była reklama alkoholu Grant’s Summer Orange w sieci internet. 

Skarżący w prawidłowo złożonej skardze poinformował, iż wskazana reklama promująca mocny alkohol znajduje się na portalu internetowym bez bariery wejścia, dostępnym dla wszystkich.

 

Zespół Orzekający zważył, co następuje: 

 

Opinia-ocena Zespołu Orzekającego KER w zakresie oceny przedmiotowej reklamy z ogólnie przyjętymi standardami etycznymi oraz dobrymi praktykami rynkowymi

 

Zespół Orzekający wskazał, iż reklama alkoholu Grant’s Summer Orange znajduje się na portalu www.portalspozywczy.pl, który jest portalem branżowym, zasadniczo skierowanym do profesjonalistów. Nadto, w dostęp do ww. portalu jest ograniczony poprzez zastosowanie bramki wymagającej wskazania wieku powyżej 18 lat.

Mając powyższe na względzie, nie jest zgodne z rzeczywistością wskazanie Skarżącego, jakoby reklama znajdowała się na portalu internetowym bez bariery wejścia, dostępnym dla wszystkich. W związku z tym nie można w tym zakresie ocenić skarżonej reklamy jako niezgodnej z powszechnie przyjętymi zasadami etyki oraz dobrymi praktykami rynkowymi.

W razie jakichkolwiek dodatkowych pytań prosimy o kierowanie ich do Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy w sposób wskazany na naszej stronie internetowej www.radareklamy.pl. Postaramy się udzielić wszelkich możliwych informacji oraz porad mogących zagwarantować najwyższe standardy etyczne oraz przestrzeganie dobrych praktyk rynkowych na rynku reklamowym w Polsce. 

W związku z powyższym, mając na uwadze treść Wniosku, Zespół Orzekający ocenił przedmiotową reklamę jak wyżej. 

Zdania odrębne

Brak

Zgodnie z pkt. 59 w zw. z art. 35 Regulaminu Rozpatrywania Skarg, Skarżący może odwoływać się od Uchwały Zespołu Orzekającego w terminie dziesięciu dni roboczych od doręczenia Uchwały. Podstawę odwołania mogą stanowić wyłącznie nowe fakty i dowody, nieznane Zespołowi Orzekającemu w dacie podjęcia Uchwały, od której Strona wnosi odwołanie.

00-785 Warszawa

 

Zespół Orzekający Komisji Etyki Reklamy, działającej przy Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy,
w składzie: 

 

  • Małgorzata Augustyniak – przewodnicząca
  • Zofia Sanejko – członkini
  • Mariusz Ryciak – członek

do

 

Konsumenta (dane w aktach sprawy), zwanego dalej „Skarżącym”;

 

AmRest sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, zwanej dalej „Skarżoną”.

 

 

OPINIA – OCENA PRZEKAZU REKLAMOWEGO

 

Działając w interesie publicznym i w zakresie doświadczeń wyniesionych ze współpracy z organizacjami konsumenckimi, Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów, a także organizacjami promującymi standardy rynku reklamy w innych krajach, jak i na poziomie międzynarodowym (w tym The European Advertising Standards Alliance EASA) oraz mając na celu ochronę interesów konsumentów, Komisja Etyki Reklamy dokonała analizy przedstawionego przekazu reklamowego pod kątem zgodności
z powszechnie przyjętymi zasadami etyki oraz dobrymi praktykami rynkowymi. 

Do Komisji Etyki Reklamy wpłynęła skarga o sygnaturze akt KER/111/22. Przedmiotem skargi była reklama internetowa burgera sieci Burger King o nazwie „Plant-Based Burger”. Rzeczona reklama posługiwała się określeniem „roślinna alternatywa” oraz logiem „Vegan Butcher”. Skarżący wskazał, że kotlety używane do kanapki są smażone na tych samych grillach i na tym samym tłuszczu zwierzęcym co inne, mięsne kotlety. Nadto, Skarżona używa zwykłego majonezu, który również nie jest produktem wyłącznie roślinnym.

 

Skarżony nie udzielił odpowiedzi na zawiadomienie Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy i nie przestawił stanowiska w sprawie.

Zespół Orzekający zważył, co następuje: 

Opinia-ocena Zespołu Orzekającego KER w zakresie oceny przedmiotowej reklamy z ogólnie przyjętymi standardami etycznymi oraz dobrymi praktykami rynkowymi

 

Zespół Orzekający uznał, iż reklama burgera sieci Burger King o nazwie „Plant-Based Burger” budzi wątpliwości z punktu widzenia obowiązujących zasad etyki. Przy założeniu, że kotlet używany do kanapki może mieć kontakt z produktami zwierzęcymi, a majonez jest majonezem klasycznym (nie wegańskim) – co wynika z oświadczeń Skarżonej, zamieszczonych w komentarzu pod postem na fanpage’u Burger King na portalu Facebook[1] – reklama może wprowadzać przeciętnego konsumenta w błąd. Posługiwanie się określeniami typu „roślinna alternatywa” i podobnymi w sytuacji, gdy de facto nie wszystkie składniki reklamowanego produktu w istocie są roślinne (wegańskie) może nadużywać zaufanie konsumentów i jako przekaz wprowadzający w błąd, jest sprzeczny z powszechnie przyjętymi zasadami etyki oraz dobrymi praktykami rynkowymi.

W razie jakichkolwiek dodatkowych pytań prosimy o kierowanie ich do Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy w sposób wskazany na naszej stronie internetowej www.radareklamy.pl. Postaramy się udzielić wszelkich możliwych informacji oraz porad mogących zagwarantować najwyższe standardy etyczne oraz przestrzeganie dobrych praktyk rynkowych na rynku reklamowym w Polsce. 

W związku z powyższym, mając na uwadze treść skargi, Zespół Orzekający ocenił przedmiotową reklamę, jak w osnowie niniejszej Uchwały. 

 

Zdania odrębne

Brak

 

Zgodnie z pkt. 59 w zw. z art. 35 Regulaminu Rozpatrywania Skarg, Skarżący może odwoływać się od Uchwały Zespołu Orzekającego w terminie dziesięciu dni roboczych od doręczenia Uchwały. Podstawę odwołania mogą stanowić wyłącznie nowe fakty i dowody, nieznane Zespołowi Orzekającemu w dacie podjęcia Uchwały, od której Strona wnosi odwołanie.

[1] https://www.facebook.com/BurgerKingPolska/posts/pfbid02UmHWhLbZmAJxveMbHFmp35rErMiD9Y1smvxxdnphtUubtFr3JPsQzwWyjFeRSHZml