Uchwała Nr ZO/003/22o z dnia 26 stycznia 2022 r. Zespołu Orzekającego w sprawie o sygn.: KER/235/21