Uchwała Nr ZO/004/20/o z dnia 12 lutego 2020 r. Zespołu Orzekającego w sprawie o sygn. akt: KER/240/19