Uchwała Nr ZO/004/22u z dnia 26 stycznia 2022 r. Zespołu Orzekającego w sprawie o sygn.: KER/237/21