Uchwała Nr ZO/004/23o z dnia 24 stycznia 2023 roku Zespołu Orzekającego w sprawie o sygn.: KER/122/22