Uchwała Nr ZO/0041/20o w sprawie Polkomtel Sp. z o.o. z dnia 7 października 2020 r. Zespołu Orzekającego w sprawie o sygn. akt: KER/126/20