Uchwała Nr ZO/005/22u z dnia 26 stycznia 2022 r. Zespołu Orzekającego w sprawach połączonych o sygn.: KER/239/21 i KER/238/21