Uchwała Nr ZO/006/21o w sprawie Seni S.A. z dnia 3 marca 2021 r. Zespołu Orzekającego w sprawie o sygn. akt: KER/211/20