Uchwała Nr ZO/006/23u z dnia 24 stycznia 2023 roku Zespołu Orzekającego w sprawie o sygn.: KER/083/22