Uchwała Nr ZO/007/20/o z dnia 4 marca 2020 r. Zespołu Orzekającego w sprawie o sygn. akt: KER/267/19