Uchwała Nr ZO/007/22u z dnia 2 lutego 2022 r. Zespołu Orzekającego w sprawie o sygn.: KER/230/21