Uchwała Nr ZO/008/20/o z dnia 11 marca 2020 r. Zespołu Orzekającego w sprawie o sygn. akt: KER/311/19