Uchwała Nr ZO/009/20/o z dnia 18 marca 2020 r. Zespołu Orzekającego w sprawie o sygn. akt: KER/244/19