Uchwała Nr ZO 01/06 w sprawie reklamy firmy Canal+ Cyfrowy Sp. z o.o.