Uchwała Nr ZO/01/10 w sprawie reklamy firmy Coty Polska Sp. z o.o.