Uchwała Nr ZO 01/18 w sprawie reklamy kina Helios w formie e-mail