Uchwała Nr ZO/010/20/o z dnia 18 marca 2020 r. Zespołu Orzekającego w sprawie o sygn. akt: KER/245/19