Uchwała Nr ZO/011/22u z dnia 23 lutego 2022 r. Zespołu Orzekającego w sprawie o sygn.: KER/224/21