Uchwała Nr ZO/011/23o z dnia 22 lutego 2023 roku Zespołu Orzekającego w sprawie o sygn.: KER/075/22