Uchwała Nr ZO/012/22o z dnia 23 lutego 2022 r. Zespołu Orzekającego w sprawie o sygn.: KER/226/21