Uchwała Nr ZO/013/23u z dnia 22 lutego 2023 roku Zespołu Orzekającego w sprawie o sygn.: KER/123/22