Uchwała Nr ZO/014/20/o z dnia 1 kwietnia 2020 r. Zespołu Orzekającego w sprawie o sygn. akt: KER/288/19