Uchwała Nr ZO/016/20/u z dnia 18 marca 2020 r. Zespołu Orzekającego w sprawie o sygn. akt: KER/256/19