Uchwała Nr ZO/017/22o z dnia 10 marca 2022 r. Zespołu Orzekającego w sprawie o sygn.: KER/025/22