Uchwała Nr ZO/017/23o z dnia 1 marca 2023 roku Zespołu Orzekającego w sprawie o sygn.: KER/144/22