Uchwała Nr ZO/018/23o z dnia 1 marca 2023 roku Zespołu Orzekającego w sprawie o sygn.: KER/140/22