Uchwała Nr ZO/019/22u z dnia 9 marca 2022 r. Zespołu Orzekającego w sprawach połączonych o sygn.: KER/204/21, KER/205/21, KER/206/21, KER/207/21