Uchwała Nr ZO 02/07 w sprawie reklamy firmy Gellwe Sp. z o.o.