Uchwała Nr ZO 02/11 w sprawie reklamy firmy Enea S.A.