Uchwała Nr ZO/020/20u z dnia 25 marca 2020 r. Zespołu Orzekającego w sprawach o sygn. akt: KER/269/19, KER/281/19 KER/290/19 i KER/302/19