Uchwała Nr ZO/020/22u z dnia 23 marca 2022 r. Zespołu Orzekającego w sprawie o sygn.: KER/019/22