Uchwała Nr ZO/021/20/o z dnia 6 maja 2020 r. Zespołu Orzekającego w sprawie o sygn. akt: KER/012/20