Uchwała Nr ZO/021/20u z dnia 25 marca 2020 r. Zespołu Orzekającego w sprawach o sygn. akt: KER/282/19, KER/283/19 i KER/284/19