Uchwała Nr ZO/021/22u z dnia 23 marca 2022 r. Zespołu Orzekającego w sprawie o sygn.: KER/243/21