Uchwała Nr ZO/022/20/o z dnia 6 maja 2020 r. Zespołu Orzekającego w sprawie o sygn. akt: KER/021/20