Uchwała Nr ZO/022/22o z dnia 23 marca 2022 r. Zespołu Orzekającego w sprawie o sygn.: KER/011/22