Uchwała Nr ZO/023/20/o z dnia 6 maja 2020 r. Zespołu Orzekającego w sprawie o sygn. akt: KER/028/20