Uchwała Nr ZO/023/21u w sprawie Tomasz Lewandowski z dnia 7 kwietnia 2021 r. Zespołu Orzekającego w sprawie o sygn. akt: KER/009/21 T