Uchwała Nr ZO/024/20/o z dnia 20 maja 2020 r. Zespołu Orzekającego w sprawie o sygn. akt: KER/024/20