Uchwała Nr ZO/025/22u z dnia 30 marca 2022 r. Zespołu Orzekającego w sprawie o sygn.: KER/017/22

1. Zespół Orzekający Komisji Etyki Reklamy, działającej przy Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy, w składzie:

  • Anna Gumkowska – Przewodnicząca;

  • Beata Dziwulska – członkini;

  • Maciej Korobacz– członek;

na posiedzeniu w dniu 30 marca 2022 r., po rozpatrzeniu skargi o sygnaturze akt KER/017/22, złożonej na podstawie pkt. 12 Regulaminu Rozpatrywania Skarg, przez konsumenta (bliższe dane w aktach sprawy) (dalej „Skarżący”), przeciwko Aflofarm Farmacja Polska Sp. z o. o. z siedzibą Pabianicach (dalej „Skarżony”), w sprawie dotyczącej reklamy produktu marki Natursept

postanawia

skargę oddalić.

Uzasadnienie

Zespół orzekający po dokonaniu analizy materiału w przedmiotowej sprawie stwierdził, iż w przedmiotowej reklamie nie doszło do naruszenia standardów wynikających z Kodeksu Etyki Reklamy, w szczególności nie doszło do naruszenia dobra dzieci i młodzieży, w szczególności w zakresie rozwojowym oraz tworzeniu dobrych nawyków.

W ocenie Zespołu Orzekającego, reklamowany lizak jest wyrobem medycznym, jest bez cukru, a także ułatwieniem dla konsumentów docelowych kupujących produkt – rodziców. Reklama kierowana jest do dorosłego, który wie co wolno dzieciom, jest świadom prawidłowych nawyków jedzeniowych itd. Kwestionowana reklama nie jest kierowana do dzieci, nie ma w niej informacji, sugestii lub komunikatu, że zastępuje jedzenie np. owoców itp.

W ocenie Zespołu Orzekającego tego rodzaju produkt może stanowić znaczne ułatwienie np. przy podawaniu leku/substancji leczniczej niż podanie tabletki na gardło do ssania, którą dziecko mogłoby się zakrztusić.

Stanowiska stron oraz dokonane w sprawie ustalenia faktyczne

Według Skarżącego przedmiotowa reklama jest w wysokim stopniu szkodliwa, zważywszy na fakt, iż cyt. w reklamie lizak będący słodyczem jest polecany przez lekarza oraz doktora nauk medycznych na ból gardła u dziecka. Jest to promowanie złych nawyków w postaci jedzenia słodyczy, zamiast zbilansowanej diety, na którą̨ składają̨ się̨ owoce, warzywa, produkt zbożowe, woda oraz inne.

Skarżony wskazał, iż kwestionowany przekaz reklamowy dotyczy wyrobu medycznego, wbrew twierdzeniom Skarżącego, jakoby reklama dotyczyła słodyczy. Ponadto, Skarżący wskazał, iż reklamowany produkt jest dostosowany również do potrzeb np. diabetyków, gdyż nie zawiera cukru. Reklamodawca nie sugeruje również stosowania reklamowanego produktu zamiast spożywania np. dziennej porcji owoców. Co więcej, produkt może być podawany natomiast w zastępstwie słodyczy. Przyjmując za miernik ocenę przeciętnego konsumenta, w ocenie Skarżonego nie sposób uznać kwestionowanej reklamy za zagrażającą prawidłowemu rozwojowi dzieci i młodzieży.

Skarżony wniósł o oddalenie skargi.

Zdania odrębne

Brak