Uchwała Nr ZO/026/20/o w sprawie Aktiwitaminer Aflofarm z dnia 1 lipca 2020 r. Zespołu Orzekającego w sprawie o sygn. akt: KER/051/20