Uchwała Nr ZO/026/21odw z dnia 5 maja 2021 roku Zespołu Odwoławczego w sprawie rozpatrzenia Odwołania od Uchwały nr ZO/014/21o dotyczącej skargi o sygnaturze akt KER/020/21