Uchwała Nr ZO/027/21odw z dnia 5 maja 2021 roku Zespołu Odwoławczego w sprawie rozpatrzenia Odwołania od Uchwały Nr ZO/010/21u dotyczącej skargi o sygnaturze akt KER/019/21